Standard #343

Suedicca's Kennel

Cane Corso

Cane Corso Breedstandard FCI #343

 

Användningsområde: Vakthund

FCI- klassifikation: Grupp 2, sektion 2,2

 

Bakgrund: Rasen hästammar främst från de gamla romerska Molosserhundarna. Från att tidigare varit spridd över hela Italien har rasen under senare århundraden bevarats i och runt regionen Apulien i södra Italien. Rasnamnet kommer från latinets "cohors", som betyder "försvarare och väktare av gården".

 

Helhetsintryck: Cane Corso skall vara en medelstor till stor hund, robust och kraftig men ändå med en viss elegans. Den skall ha kraftfull och torr muskulatur.

 

Viktiga måttförhållanden: Huvudets längd skall närma sig 36% av mankhöjden. Rasen skall vara något längre än den är hög.

 

Uppförande/karaktär: Cane Corso är väktare av egendom, familj och boskap. Rasen är synnerligen vig och den är lättlärd. Förr användes den till att driva boskap och till jakt på storvilt.

 

Huvud: Huvudet skall vara stort och typiskt för en moloss. Skallens och nosryggens plan skall vara något konvergerande.

 

Skallparti: Skallen skall vara bred. Vid okbågarna skall bredden vara densamma eller något överstiga skallens längd. Skallen skall vara konvex i sin främre del för att sedan bli tämligen flat i förlängningen mot nackknölen. Pannfåran skall vara markerad.

 

Stop: Stopet skall vara markerat.

 

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart och stor med stora, vida näsborrar. Den skall ligga i linje med nosryggen

 

Nosparti: Nospartiet skall vara tydligt kortare än skallen, kraftigt och kvadratiskt. (nosparti och skalle skall förhålla sig som 1:2) Det skall vara nästan lika brett som långt med parallella sidolinjer. Nosryggens profil skall vara rak.

 

Läppar: Läpparna skall vara måttligt nedhängande och täcka underkäken så att nospartiets nedre profil bildas av läpparna.

 

Käkar/tänder: Käkarna skall vara stora, kraftiga och böjda. Svagt underbett. Tångbett tolereras men är inte önskvärt.

 

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, ovala, svagt framträdande med rakt framåtriktad blick. Ögonkanterna skall vara väl åtliggande. Ögonfärgen skall vara så mörk som möjligt i harmoni med pälsfärgen. Uttrycket skall vara intressant och uppmärksamt.

 

Öron: Öronen skall vara trekantiga, hängande och vara högt och brett ansatta, väl ovan okbågarna. Kuperade öron har nästan alltid formen av en liksidig triangel.

 

Hals: Halsen skall vara stark, muskulös och lika lång som huvudet.

 

Kropp: Kroppens längd skall något överstiga mankhöjden. Kroppsbyggnaden skall vara kraftfull men inte undersätsig.

 

Manke: Manken skall vara markerad och högre än korset.

 

Rygg: Ryggen skall vara plan, mycket muskulös och stram.

 

Ländparti: Ländpartiet skall vara kort och starkt.

 

Korset: Korset skall vara långt, brett och svagt sluttande.

 

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara välutvecklad i tre dimensioner och nå till armbågarna.

 

Svans: Svansen skall vara tämligen högt ansatt och mycket tjock vid roten. I hemlandet är den oftast kuperad vid fjärde kotan. Under rörelse bärs den högt, men aldrig rullad eller rakt upprättstående.

 

Hud: Huden skall vara tämligen tjock och ganska stramt åtliggande.

 

Päls: Pälsen skall vara kort, glansig och mycket tjock med någon underull.

 

Färg: Svart, blygrå, skiffer, ljusgrå, ljust fawn (gulaktig), hjortröd och mörkt fawn, brindle. Den svarta eller grå masken hos fawnfärgade och brindlefärgade hundar skall inte sträcka sig över ögonen. En liten vit fläck i bringan, på tåspetsarna och nosryggen tolereras.

 

Mankhöjd: Hanhund: 64-68 cm, Tik: 60-64 cm. En avvikelse på +/-2 cm tolereras.

 

Vikt: Hanhund: 45-50 kg, Tik: 40-45 kg.

 

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 

 

Framställ:

Skulderblad: Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Skuldrorna skall vara mycket muskulösa.

 

Överarm: Överarmarna skall vara starka.

 

Underarm: Underarmarna skall vara raka och mycket kraftiga.

 

Handlov: Handlovarna skall vara elastiska.

 

Framtassar: Framtassarna skall vara som kattassar.

 

 

Bakställ:

Lår: Låren skall vara långa och breda med konvex bakre linje.

 

Underben: Underbenen skall vara starka och torra.

 

Has: Haslederna skall vara måttligt vinklade.

 

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara kraftiga och seniga.

 

Baktassar: Baktassarna skall inte vara fullt lika kompakta som framtassarna.

 

Rörelser: Rasen skall röra sig med långt steg. Traven skall vara utsträckt. Trav är den gångart rasen föredrar.

 

 

Allvarliga fel:

 

* Skallens och nosryggens plan är parallella eller konvergerar för mycket.

* Nosparti där sidorna konvergerar.

* Nostryffel som delvis saknar pigment.

* Saxbett, uttalat underbett.

* Svans som är ringlad eller vertikalt buren.

* Kontinuerlig passgång i trav.

* Storlek över eller under angivna mått

 

Diskvalificerande fel:

 

* Skallens och nosens plan divergerar.

* Nostryffel som helt saknar pigment.

* Nosrygg som är konkav eller konvex, s.k. romersk näsa.

* Överbett.

* Ögonkanter som helt eller delvis saknar pigment.

* Blå ögon.

* Skelögdhet.

* Svanslöshet, medfödd eller förvärvad kort svans.

* Päls som är medelläng, slät eller har fransar.

* Färger som inte finns upptagna i standarden samt stora vita fläckar.

 

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

 

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

 

 

 

Copyright @ Suedicca's kennel 2000-2016