Cane Corso

Suedicca's Kennel

Cane Corso

Cane Corso

Cane Corson är en mycket gammal ras och härstammar från romartiden och de gamla romerska Molosserhundarna. Då användes den till allehanda sysslor att tjäna människan. Corson verkade främst som vakt- och gårdshund men senare även vid jakt av högvilt vilket passade rasen utmärkt med dess styrka och mod i kombination med den atletiska fysionomin.


Användningsområde: Rasen är av vakt- och gårdshundstyp vilket man skall ta hänsyn till vid val av denna ras.


Hälsa: Cane corson har i allmänhet en god hälsa och är tålig, på gott och ont. Vid val av valp skall valpköpare förvissa sig om att föräldradjuren har ett officiellt registrerat höftledsröntgenresultat (HD). Helst även officiellt registrerat armbågsledsröntgenresultat (ED). Dessa resultat skall finnas registrerade i SKK:s hunddatabas.


 

Egenskaper- mentalitet: Cane Corso är väktare av egendom, familj och boskap. Rasen är synnerligen vig och den är lättlärd. Förr användes den till att driva boskap och till jakt på storvilt. Den månar om hela familjen och de husdjur som eventuellt ingår och är mycket lyhörd för ägarens önskemål. Har lätt för att lära och lyssnar mycket på rösten. Cane corson ska vara stabil mentalt, vaksam och uppmärksam, med vaktinstinkt. Rasen skall inte vara nervös och/eller aggressiv. Den är inte alltid förtjust i främlingar utan kan ignorera dessa, den ska dock inte vara för reserverad utan acceptera hantering av de personer ägaren godkänt. Rasen behöver en god social miljöträning under uppväxten för att utvecklas optimalt. Cane Corso är en uthållig, stark och mycket tålig, aktiv och rörlig hund och kräver ett visst mått av motion och rörelsefrihet. Samtidigt som den även har typiskt lugnt molossertemperament. En allround aktiv hundras med i många fall flera goda bruksegenskaper.


Storlek och utseende: Cane Corso skall vara en medelstor till stor hund, robust och kraftig men ändå med en viss elegans. Den skall ha kraftfull och torr muskulatur. Huvudet skall vara stort och typiskt för en moloss.


 


Mankhöjd: Hanhund: 64-68 cm, Tik: 60-64 cm. En avvikelse på +/-2 cm tolereras.


 


Vikt: Hanhund: 45-50 kg, Tik: 40-45 kg.


 


Pälsvård: Cane corson har en mycket lättskött päls. Badas och borstas vid behov. Pälsen skall vara kort, glansig och mycket tjock med någon underull.


 


Källa: SKKCopyright @ Suedicca's kennel 2000-2016